Bệnh viện tại Hà Nội đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe làm giấy phép lao động

Giới thiệu danh sách 13 bệnh viện tại Hà Nội đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm hồ sơ giấy phép lao động tại Hà Nội xin giấy khám sức khỏe ở bệnh viện nào?

(Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế– kèm danh sách bệnh viện)

 

 

 

DANH SÁCH

CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015)

TT TỈNH SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TÊN CƠ SỞ
1 HÀ NỘI 13 Bệnh viện E
BVĐK Xanh Pôn
BVĐK Đức Giang
BVĐK Đống Đa
BVĐK Hòe Nhai
BVĐK Việt Pháp
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc
BVĐK quốc tế Thu Cúc
BVĐK tư nhân Tràng An
BVĐK tư nhân Hà Nội
PKĐK Viêtlife
PKĐK Dr.Binh TeleClinic
BV Bạch Mai

 

========

Mẫu giấy khám khức khỏe nào là đúng để nộp hồ sơ xin workpermit, liên hệ tư vấn của ANT trên web này.

 

Các dịch vụ tiện ích của ANT Legal , tư vấn thủ tục cho người nước ngoài, thủ tục hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép lao động hà nội

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động

Các câu hỏi thường gặp về thủ tục giấy phép lao động

Dịch vụ visa nhập cảnh

Hồ sơ gia hạn visa

Hồ sơ xin công văn nhập cảnh làm việc

Hồ sơ xin visa nhập cảnh du lịch

Dịch vụ thẻ tạm trú

 

Liên hệ chúng tôi về mọi thủ tục trên, tư vấn hướng dẫn miễn phí, dịch vụ tốt và giá luôn rẻ.