Các bài viết

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Bạn đang cần thành lập một văn phòng đại diện tại Việt Nam? Có quá nhiều thông tin về thủ tục, hồ sơ mà bạn không xác định được thông tin nào là chuẩn

Đọc tiếp
Thành lập công ty nước ngoài

Thành lập công ty nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Bạn là nhà  đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng đang băn khoăn không biết là thủ tục mở công ty có

Đọc tiếp
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

A/ Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà

Đọc tiếp
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Để dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư luôn là nội dung quan

Đọc tiếp