Các bài viết

Quy trình tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Legal ANT tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký thành lập công ty nước ngoài cho khách hàng như sau:  1. Thứ nhất: Tư vấn sơ bộ một số quy định trước khi

Đọc tiếp

Quy trình tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Legal ANT tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cho khách hàng như sau: Tư vấn sơ bộ trước: Tư vấn sơ bộ một

Đọc tiếp

Thành lập công ty nước ngoài hoạt động sản xuất, dịch vụ, phân phối hàng hóa

  Thành lập công ty nước ngoài hoạt động sản xuất, dịch vụ, phân phối hàng hóa Legal ANT chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài 100 vốn, công

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình công ty hợp danh

1. Quy định về công ty hợp danh: – Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

    1. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: a. Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:    a. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức

1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu: a. Là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: a. Do một một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Doanh nghiệp nhà nước

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm: a/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu. b/ Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty tnhh 1

Đọc tiếp

Thành lập công ty: Loại hình công ty cổ phần

1. Chuẩn bị tài liệu trước khi thành lập: • Khách hàng chuẩn bị chứng minh thư các thành viên (bản sao y) còn giá trị đến ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. • Tìm hiểu về

Đọc tiếp