Các bài viết

Thành lập đơn vị trực thuộc công ty: hình thức Văn phòng đại diện

Khái niệm Văn phòng đại diện: – Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ

Đọc tiếp

Thành lập đơn vị trực thuộc công ty: hình thức Chi nhánh công ty

Quy định về chi nhánh theo luật doanh nghiệp 2015: – Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp,

Đọc tiếp

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  BAO GỒM:   1/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (theo mẫu).   2/ Dự thảo điều lệ công ty được tất cả cổ đông ký

Đọc tiếp

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH BAO GỒM:   1/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn (theo mẫu).   2/ Dự thảo điều lệ công ty được

Đọc tiếp

Đổi Tên Công Ty

Thay đổi tên công ty – đây là nhu cầu khá phổ biến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp đang trong giai đoạn hình thành và phát triển một

Đọc tiếp

Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

Người đại diện pháp luật giống như thuyền trưởng của một con tàu, rất quan trọng.Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty trong các hoạt

Đọc tiếp

Thay Đổi Trụ Sở

Thực tế hiện nay việc các doanh nghiệp đi thuê trụ sở thường không ổn định (trụ sở thường thuê tại nhà của các cá nhân) do vậy dẫn đến các doanh nghiệp thường

Đọc tiếp

Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Cổ đông là những nhà đầu tư vì vậy trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần sẽ có những nhà đầu tư rút vốn và những nhà đầu tư góp vốn

Đọc tiếp

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ

Vốn Điều lệ là số vốn do các thành viên (cổ đông) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào trong Điều lệ công ty. Sau khi

Đọc tiếp

Bổ Sung Ngành Nghề

Hiện tại việc áp dụng đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo mã ngành còn rất nhiều hạn chế vì khi kinh doanh (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực

Đọc tiếp