Thành Lập Chi Nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương.LEGAL ANT xin hướng dẫn đầy đủ những trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty như sau:

1. Hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm:ctvp

– Thông báo thành lập chi nhánh.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/N Đ-CP của người đứng đầu chi nhánh.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Tiến trình công việc thành lập chi nhánh của legalANT như sau:

– Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tại Các Tỉnh Thành.

– Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại địa chỉ trên.

– Cử nhân viên thay mặt quý khách đăng ký khắc dấu tại Công An Các Tỉnh Thành.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LegalANT thực hiện.
Đến với Legal ANT quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phí dịch vụ: liên hệ