Các bài viết

Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần- ANT Legal consultant

Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần- ANT Legal consultant

Dịch vụ Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần bởi ANT Consultant Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Tách công ty cổ phần như sau: 1. Trình tự thực

Đọc tiếp

Đổi Tên Công Ty

Thay đổi tên công ty – đây là nhu cầu khá phổ biến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp đang trong giai đoạn hình thành và phát triển một

Đọc tiếp

Thay Đổi Trụ Sở

Thực tế hiện nay việc các doanh nghiệp đi thuê trụ sở thường không ổn định (trụ sở thường thuê tại nhà của các cá nhân) do vậy dẫn đến các doanh nghiệp thường

Đọc tiếp

Thành Lập Chi Nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Đọc tiếp