Các bài viết

Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần- ANT Legal consultant

Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần- ANT Legal consultant

Dịch vụ Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần bởi ANT Consultant Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Tách công ty cổ phần như sau: 1. Trình tự thực

Đọc tiếp

Tư vấn thủ tục đăng ký chia công ty

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Chia công ty cổ phần.   1. Trình tự thực hiện thủ tục chia công ty: – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị

Đọc tiếp

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.   1. Trình tự thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp tư

Đọc tiếp

Tư vấn thủ tục đăng ký tách công ty

  Legal ANT cung cấp dịch vụ TÁCH DOAaNH NGHIỆP như sau:   Quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp: – Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để

Đọc tiếp

Tư vấn thủ tục đăng ký chia công ty

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Chia công ty cổ phần.   1. Trình tự thực hiện thủ tục chia công ty: – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị

Đọc tiếp

Tư vấn thủ tục sáp nhập công ty

Legal ANT cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp như sau.   1. Điều kiện sáp nhập: – Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công

Đọc tiếp

Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Legal ANT chúng tôi tư vấn doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp như sau:   A/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY: Công ty trách nhiệm

Đọc tiếp

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi tên công ty

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay tên công ty như sau:   1. Tư vấn quy định về tên doanh nghiệp:

Đọc tiếp

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài

Legal ANT tư vấn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam như sau: Hồ sơ bao gồm:

Đọc tiếp

Hồ sơ bổ sung quyền mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp FDI

Hồ sơ bổ sung quyền mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp FDI Legal ANT tư vấn hồ sơ bổ sung quyền thực hiện mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp FDI (đối với

Đọc tiếp