Thủ tục công ty, dịch vụ xin cấp phép công ty…

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh cần thực hiện qua các bước như sau :
Bước 1 : công ty phải làm thủ tục đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp quận, huyện
Bước 2 : Làm thủ tục trả đăng ký kinh doanh, dấu và đăng ký mẫu dấu của chi nhánh tại sở kế hoạch và đầu tư.
Sau đây là quy trình giải thể chi nhánh công ty  tại LEGAL ANT
1. Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại chi cục thuế cấp quận (huyện) thực hiện như sau :  
 • Soạn thảo hồ sơ gửi đến cơ quan thuế bao gồm: Biên bản, quyết định, thông báo họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty; Mẫu 08; công văn gửi chi cục thuế cấp quận, huyện.
 • Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa chi cục thuế
 • Sau 05 ngày làm việc doanh nghiệp cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp, nếu không có nợ đọng thuế sẽ tiến hành đóng cửa mã số thuế của doanh nghiệp.
2. Thủ tục tiến hành giải thể để trả đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư hồ sơ bao gồm :
 • Đăng 3 số báo liên tiếp về việc doanh nghiệp giải thể (lưu ý phải đăng trên tờ báo có uy tín)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Quyết định họp của hội đồng thành viên
 • Thông báo họp của hội đồng thành viên
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Danh sách chủ nợ và người lao động
 • Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Đăng ký kinh doanh bản gốc, công văn đóng cửa mã số thuế của chi nhánh công ty
3. Thủ tục trả con dấu doanh nghiệp tại công an thành phố bao gồm :
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Quyết định họp của hội đồng thành viên
 • Thông báo họp của hội đồng thành viên
 • Công văn trả dấu để giải thể công ty
 • Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Đăng ký mẫu dấu và dấu chi nhánh công ty
4. Lệ Phí giải thể chi nhánh công ty : 
 • Phí đăng báo: 100 nghìn/1 số đăng 03 số báo liên tiếp là : 300.000 VNĐ
 • Hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội : 650.000 VNĐ 
 • Hồ sơ trả dấu tại công an Hà Nội : 350.000 VNĐ
 • Thanh lý tài sản (nếu có) : 200.000 VNĐ
Tại cơ quan thuế :
 • Thời gian giải quyết thủ tục khoảng : 7 đến 10 ngày làm việc
 • Đơn vị thực hiện : có thể kế toán công ty tự làm với chi cục thuế, Việt luật hỗ trợ miễn phí hồ sơ nộp cho cơ quan thuế. Nếu Việt Luật thực hiện phí dịch vụ  2.500.000 VNĐ  (Hai triệu năm trăm ngàn đồng )

Mọi thông tin chi tiết và cẩn trọng nhất cho trường hợp của bạn liên hệ chúng tôi về thủ tục công ty.