Gia hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư khác với gia hạn thẻ tạm trú của người lao động

Nhà đầu tư hưởng quy chế riêng, khi có phần vốn góp trên giấy phép đầu tư thì được phép xin thẳng thẻ tạm trú.

 Riêng người lao động nước ngoài muốn có thẻ tạm trú thì trước hết cần phải xin  giấy phép làm việc- giấy phép lao động –  workpermit.

 • Người có giấy phép làm việc tối đa cũng chỉ được cấp thẻ tạm trú có thời hạn 2 năm.
 • Nhà đầu tư được cấp thẻ tạm trú tối đa 3 năm. (Theo luật Xuất nhập cảnh mới nhất – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  có hiệu lực 1/1/2015 ) thì thẻ tạm trú cho nhà đầu tư được cấp tối đa 5 năm.

 

Chính từ việc điều kiện được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư khác với cấp  THE TAM TRU  cho người lao động do đó  thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cũng khác nhau.

 

Lưu ý chung khi thực hiện thủ tục gia hạn thẻ tạm trú:

 

-Phải tiến hành thủ tục trước khi hết hạn ghi trên thẻ tạm trú.

-Phải nộp lại thẻ tạm trú đã được cấp.

-Các tài liệu theo biểu mẫu gia hạn thẻ tạm trú phải được làm theo mẫu thống nhất. {tải mẫu thẻ tạm trú, visa, gia hạn thẻ tạm trú tại mục BIỂU mẫu thẻ tạm trú  của – www.thetamtru.info  )

 

 

Để biết chi tiết về dịch vụ thẻ tạm trú, các thông tin cơ bản thiết thực nhất về thủ tục xin thẻ tạm trú như:

 

 • Làm thủ tục gia hạn thẻ tạm trú ở đâu?
 • Xin thẻ tạm trú như thế nào?
 • Địa chỉ xin cấp thẻ tạm trú?
 • Những quy định mới nhất về thẻ tạm trú,
 • Thủ tục hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú như thế nào?
 • Các hình thức tạm trú, lưu trú của người nước ngoài tại VN.
 • Thẻ tạm trú cho thân nhân nhà đầu tư.
 • Lệ phí xin cấp thẻ tạm trú…..
 • Visa nhập cảnh và gia hạn visa

 

Tất cả có thể liên hệ dịch vụ  xin thẻ tạm trú của chúng tôi – Công ty tư vấn Legal ANT – 0462 6262 21