Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

A/ Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
  2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).
  3. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên,  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang)của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
  4. Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo mẫu.
  5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các cổ đông/ thành viên sáng lập.

5.1. Đối với sáng lập viên là pháp nhân:

Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

5.2. Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:

Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực.

  1. Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng)một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.
  2. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  3. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có vănbản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

B/ Số lượng hồ sơ nộp:

03 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển.

C/ . Thời gian xem xét – cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 

  1. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với doanh nghiệp đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.
  2. 40-45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với doanh nghiệp đăng ký thẩm tra dự án đầu tư.

D/ Thủ tục thực hiện tại:

Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT
V/p: Phòng 201, Số 173 Đình Thôn (ngõ 54 Phạm Hùng), Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 046.262.6221
Hotline: 0902 183 755 – 0932 357009- 0904 919 482
Email: [email protected]