Các bài viết

Nhập cảnh bằng visa du lịch có gia hạn được 3 tháng không?

Nhập cảnh bằng visa du lịch có gia hạn được 3 tháng không?

Rất nhiều người nước ngoài băn khoăn đến việc gia hạn visa khi đã nhập cảnh bằng visa du lịch với thời hạn ngắn mà thực tế lại muốn lưu trú nhiều hơn, vậy

Đọc tiếp