Các bài viết

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư Đối với dự án đầu tư trong nước: Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có

Đọc tiếp
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tổ một cửa) thuộc

Đọc tiếp
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

A/ Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà

Đọc tiếp
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Để dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư luôn là nội dung quan

Đọc tiếp