Các bài viết

Nội dung điều lệ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số

Đọc tiếp

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH BAO GỒM:   1/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn (theo mẫu).   2/ Dự thảo điều lệ công ty được

Đọc tiếp