Nội dung điều lệ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Legal ANT sẽ tư vấn điều lệ thành lập công ty tnhh hai thành viên cho quý khách hàng quan tâm hiểu rõ.

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Nội dung điều lệ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Đối với loại hình công ty tnhh 2 thành viên, điều lệ là yếu tố bắt buộc và cần phải có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nội dung điều lệ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, điều lệ của công ty phải bao gồm mười ba nội dung bắt buộc trong điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên;
 • Các trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ.

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và giải đáp trực tiếp cho quý khách hàng.

Nếu quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi tên công ty, thông tin đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với tổng đài bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Legal ANT theo hotline 0962 816 955 hoặc 024 6262 6221, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: Có nên thành lập công ty cổ phần

Các bài viết khác