Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn


Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

1. Trình tự thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan ĐKKD

– Sau khi nhận được hồ sơ chuyển đổi, cơ quan ĐKKD cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với công ty được chuyển đổi

2. Thành phần hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Giấy đề nghị chuyển đổi và đăng ký kinh doanh.

– Điều lệ công ty chuyển đổi.

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân/ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

– Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ ưu đãi nhất và tốt nhất!